Kidsread

Golden Cricket

Neda was alone in the house. She met a black cricket in the garden. He was looking for his daughter. Golden Cricket had left the house because she had quarrelled with her father. Neda found Golden Cricket and asked her to respect her father and return home. Golden Cricket asked her father to forgive her and promised not to be cross again. Neda was happy.

Språk: Farsi
Författare: Jaafar EBRAHIMINASR
Illustratörer: Roudabeh KHAEF
Förlag: Shabaviz
Antal sidor: 20
Kategorier: Böcker på persiska/farsi

Prova kostnadsfritt 14 dagar.
Snabbt och enkelt, utan krångel.

Prova nu

Ladda ner på App Store Ladda ned på Google Play